Privātums

Privātums

Mums ir ļoti svarīga katra lapas apmeklētāja privātums un drošība, tāpēc mēs daram visu iespējamo, lai tā būtu augstākajā līmenī. Apmeklējot mūsu interneta vietni, lūdzu, iepazīstieties ar vietnes privātuma politikas principiem un paņēmieniem, kā un kāda veida dati par lietotājiem tiek ievākti un izmantoti, izmantojot www.kuskus.lv mājas lapu.

  1. Informācija, kas tiek iegūta no lapas apmeklētājiem brīdī, kad tie apmeklē šo interneta vietni, tiek izmantota lapas uzturētāju vajadzībām – mājas lapas uzlabošanas darbiem un apmeklētāju vajadzību un ieradumu izpētei.

  2. Visa iegūtā informācija par vietnes lietotājiem ir konfidenciāla un netiek izpausta trešajām personām, ja vien to nepieprasa tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar likumdošanu, piemēram, ja ir aizdomas, ka lietotājs nodarbojas ar krāpnieciskām darbībām.

  3. Lietotāju vecums, dzimums, reliģiskā pārliecība, tautība un cita privātā lietotāja informācija nav pamats nekādiem ierobežojumiem, lai apmeklētu šo vietni.

  4. Brīdī, kad tiek apmeklēta šī vietne, par katru lapas lietotāju tiek ievākti “cookies” faili, kas tiek izmantoti, izmantojot programmu Google Analytics. Katram lapas apmeklētājam ir iespēja savos interneta pārlūka uzstādījumos atslēgt sīkdatņu saglabāšanai, tomēr jāņem vērā, ka tādejādi var tikt traucēta šīs vietnes korekta darbība.

  5. Gadījumos, ja ar saites vai reklāmas palīdzību lietotājs nonāk trešo pušu interneta vietnē, mēs neatbildam par šo trešo pušu veiktajām darbībām un attēloto informāciju, jo trešo pušu vietnēs spēkā ir cita privātuma politika un lietošanas nosacījumi.

  6. Lietojot mūsu mājas lapu, apmeklētājs automātiski piekrīt privātuma politikai. Gadījumā, ja apmeklētājs nepiekrīt kādam privātuma politikas punktam, tam nekavējoties jāpamet šī interneta vietne.

  7. Mēs paturam tiesības veikt korekcijas privātuma politikā. Privātuma politika stājas spēkā automātiski – tiklīdz tā tiek publicēta šajā interneta vietnē.